Bauhaus v interiéri

Ikonické stoličky MR10, Ludwig Mies van der Rohe, 1970s
kreslo Wassily chair od Marcela Breuera zo 1970s
stoličky Marcel Breuer doplnené o stôl zo 1970s
MR10 stoličky v concept store WWO kabinet v Mikulove
Wassily chair v privátnej čitárni